Knihovnícky poradca 1, 2 / 2014

poradca 2014Názov: Knihovnícky poradca č. 1,2/2014 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2014

Počet strán: 48

Betka Verešpejová

verešpejováNázov: Vtipné rozprávky, divadelné a rozhlasové dramatizácie Betky Verešpejovej

Podnázov: (Biografia a výberová personálna bibliografia)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

ISBN 978-80-89671-07-6
EAN 9788089671076

Text neprešiel jazykovou úpravou

Nataša Tanská

tanskáNázov: Nataša Tanská – dramaturgička, scenáristka, herečka a predovšetkým spisovateľka so zmyslom pre hru

Podnázov: (Biografia a výberová personálna bibliografia)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

ISBN 978-80-89671-07-6
EAN 9788089671076

Text neprešiel jazykovou úpravou

Mikuláš Kasarda

kasardaNázov: Spomienka na sečovského barda – Mikuláša Kasardu

Podnázov: (Biografia a výberová personálna bibliografia)

Zostavila: Hanulová Anna

Návrh obálky: Etela Krištofová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

ISBN 978-8-89671-06-9

Text neprešiel jazykovou úpravou

Letom literárnym svetom 2

9412_5Názov: Letom literárnym svetom 2 (Informačný materiál)

Zostavila: Hanulová Anna

Ilustrácie: Etela Krištofová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2014

Rozsah: 30 strán

ISBN 978-80-89671-10-6
EAN 9788089671106

Text neprešiel jazykovou úpravou