Michal Repovský

451_obalka-repovskyNázov: Michal Repovský – Personálna výberová bibliografia

Zostavila: Erika Závodská

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 23

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2012

« Späť