Benefity a zľavy

Košický samosprávny kraj poskytuje prostredníctvom knižnice v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné benefity:

  • pre darcov krvi – doklad preukazujúci status viacnásobného darcu krvi
  • pre jubilujúcich dôchodcov – jednorazový poukaz
  • pre členov združenia „Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. Odboj“ – ID člena združenia „Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. Odboj“ – preukaz
« Späť