Obecné knižnice – kontakty

Adresár knižníc v regionálnej metodickej pôsobnosti

Zemplínskej knižnice v Trebišove

 

NÁZOV

ADRESA

E-MAIL

TELEFÓN

Obecná knižnica

BAČKA

Hlavná 130

076 84 Bačka

obecbacka@gmail.com

+421911253667 056/6282251

Obecná knižnica

BREHOV

Hlavná1/57

076 05 Brehov

obecbrehov@trenet.sk

056/6795239

Obecná knižnica

BIEL

Hlavná 48

07641 Biel

ocubiel@gmail.com

056/6351732

Obecná knižnica

BORŠA

Staničná 157

076 32 Borša

obecborsa@bodnet.sk

056/6792208

Obecná knižnica

BREZINA

Brezová 151/32

076 12 Brezina

obecbrezina@slovanet.sk

056/6791232

Obecná knižnica

CEJKOV

Hlavná 334

076 05 Cejkov

obec.cejkov@trenet.sk

056/6795026

Obecná knižnica

ČERHOV

Dlhá 100

076 81 Čerhov

obec3@cerhov.sk, obec2@cerhov.sk

056/6793222

Obecná knižnica ČERNOCHOV

Lesná 40/12

076 32 Černochov

starostkacernochov@gmail.

com

056/6792217

Mestská knižnica

ČIERNA /TISOU

Námestie Pionierov 151/1

076 43 Čierna nad Tisou

mesto@ciernanadtisou.sk

056/6872201

Obecná knižnica

DARGOV

Dubčekova 227

076 61 Dargov

dargov.mb@centrum.sk

056/6782820

Obecná knižnica

HRAŇ

SNP 165/39

076 03 Hraň

tothova.hran@trenet.sk

056/6790063

Mestská ľudová knižnica HRČEĽ

Hlavná ulica 200/30

076 15 Hrčeľ

ou.hrcel@trenet.sk

056/6687260

Obecná knižnica

HRIADKY

Hlavná 43/5

076 22 Hriadky

obechriadky@centrum.sk

056/6782739

Mestská ľudová knižnica KAZIMÍR

Hlavná 252/129

076 13 Kazimír

starosta@kazimir.sk

podatelna@kazimir.sk

056/6701829

Regionálna knižnica pri KCMaP,

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Hlavná 72

077 01 Kráľovský Chlmec

kniznica.kcmap@gmail.com

056/6321845

Obecná knižnica KRAVANY

Potočna ulica 1/6

076 61 Kravany

ocukravany@minet.sk

056/6783360

Obecná knižnica

KUZMICE

Hlavná 286/26

076 12 Kuzmice

obec@kuzmice.eu

056/6685491

Obecný úrad

KYSTA

Kvetná ulica č. 73/2

076 02 Kysta

obeckysta@azet.sk

056/6794412

Obecná knižnica

LADMOVCE

Hlavná 46/59

076 34 Ladmovce

obecladmovce@zoznam.sk

056/6376124

Obecná knižnica LASTOVCE

Hlavná 306
076 14 Lastovce

obecladmovce@gmail.com

056/6702242

Obecná knižnica

LUHYŇA

Hlavná 40

076 14 pošta Michaľany

obecluhyna@zoznam.sk

056/6793239

Obecná knižnica

MALÉ OZOROVCE

Hlavná 108

078 01 Malé Ozorovce

mozorovce@slovanet.sk

056/6789305

Obecná knižnica

MALÝ HOREŠ

Družstevná 233/33

076 52 Malý Horeš

starosta@malyhores.sk

056/6285370

Obecná knižnica MICHAĽANY

Hlavná 108

076 14 Michaľany

kondasova.joko@gmail.com

0908975593

Obecná knižnica

NIŽNÝ ŽIPOV

Hlavná 177/5

076 17 Nižný Žipov

obecniznyzipov@gmail.com

056/6798640

Obecná knižnica

NOVOSAD

Hlavná 144/47
076 02 Novosad

ocunovosad@gmail.com

056/679411

Obecná knižnica

NOVÝ RUSKOV

Sv. Cyrila a Metoda 133

075 01 Nový Ruskov

novyruskov@slovanet.sk

056/2866201

Obecná knižnica PARCHOVANY

Hlavná 470/22

076 62 Parchovany

ocu@parchovany.sk

056/6797101

Obecná knižnica PLECHOTICE

Hlavná 39/70

075 01 Plechotice

referent@plechotice.sk

ocu@plechotice.sk

056/6686263

Obecná knižnica

POĽANY

Hlavná 35

076 84 Leles

obecpolany@gmail.com

056/6362224

Obecná knižnica

PRIBENÍK

ul. Hlavná 187

076 51 Pribeník

obecpribenik@gmail.com

056/6284200

Obecná knižnica

RAD

Hlavná 95/10

076 37 Rad

sekretariat@obecrad.sk

056/6282364

Mestská knižnica

SEČOVCE

Obchodná 164/58

078 01 Sečovce

mestskakniznica.secovce@

gmail.com

056/6782406

Obecná knižnica

SIRNÍK

Hlavná 152/21

076 03 Sirník

obecsirnik@trenet.sk

056/6790279

Obecná knižnica SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO

Hlavná 79/128

076 33 Slov. N. Mesto

zdislavadvorscakova

@gmail.com

056/6792114

Obecná knižnica SOMOTOR

Obchodná 39/7

076 35 Somotor

obecsomotor@gmail.com

0911507444

Obecná knižnica

STANČA

Hlavná 139

076 16 Stanča

obec@stanca.sk

056/6798614

Obecná knižnica

STREDA /BODROGOM

Hlavná 174/391

07631 Streda /Bodrogom

starosta.snb@centrum.sk

sekretariat@stredanadbodrogom.sk

056/6373006

Obecná knižnica

SVÄTÁ MÁRIA

Svätá Mária 29
076 35 Somotor

obec.svatamaria@gmail.com

056/6285202

Obecná knižnica

SVINICE

Hlavná 75/3

076 37 Svinice

obec.svinice@pobox.sk

056/6391510

Obecná knižnica

VEĽKÉ OZOROVCE

Hlavná 264

078 01 Veľké Ozorovce

ocuvozorovce@slovanet.sk

056/6789041

Obecná knižnica

VEĽKÉ TRAKANY

Rákócziho 149

076 42 Veľké Trakany

obec@velketrakany.sk

056/6283631

Obecná knižnica

VEĽKÝ HOREŠ

Družstevná ulica 333/2

076 52 Veľký Horeš

velkyhores@gmail.com

056/6397209

Obecná knižnica

VEĽKÝ KAMENEC

Veľký Kamenec 255

076 36 V. Kamenec

kamenec@post.sk

056/6283215

Obecná knižnica

VINIČKY

Tokajská ulica 191/5

076 31 Viničky

obecvinicky@gmail.com

056/6373281

Obecná knižnica

VOJKA

Hlavná 84/26

076 83 Vojka

vojka@post.sk

056/6394243

Obecná knižnica

ZATÍN

Hlavná 241/45

076 53 Zatín

ocuzatin@centrum.sk

0948388809

Obecná knižnica ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE

Obecná 392

076 01 Z. Hradište

bocianopolis@azet.sk

056/6727323

Obecná knižnica ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Okružná 340/2

076 64 Zemplínska Teplica

ocuzteplica@slovanet.sk

 

056/6796222

Obecná knižnica

ZEMPLÍN

Zemplín 49

076 34 Zemplín

obeczemplin@gmail.com

056/6286115

« Späť