Služby knižnice

KNIŽNIČNO – INFORMAČNÉ SLUŽBY

 • Výpožičky prezenčné i absenčné /odborná literatúra, beletria, cudzojazyčné dokumenty/
 • Medziknižničná výpožičná služba /MVS/
 • Rešeršné služby
 • Bibliograficko-informačné služby
 • Elektronické služby
 • Reprografické služby /kopírovanie z fondu knižnice, hrebeňová väzba/
 • Konzultačné a referenčné služby

Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

Základné služby knižnice sú:

 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií

Špeciálne služby knižnice sú:

 • medziknižničné výpožičné služby
 • písomné spracovanie bibliografií prípadne rešerší
 • reprografické služby
 • bezplatné internetové služby

Knižnica poskytuje služby na základe osobných, aj telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov.
Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

« Späť