Knihy až domov

Novinkou v našich službách je donáška kníh pre menej pohyblivých spoluobčanov (starších, imobilných aj dlhodobo chorých).

1. krok

Ak nie ste registrovaní čitatelia – vyplnenie čitateľskej prihlášky uskutočníme hneď pri prvej donáške

2. krok

Knihy si objednávajte na:
tel. číslo: 056 / 672 42 22 alebo 056 / 668 90 10
email: sluzby@kniznicatv.sk

Denne od 10:00 do 15:00 hod.

Maximálny počet objednaných kníh: 5 ks
Výpožičná doba: 1 mesiac
V prípade ak sú žiadané knihy požičané, vyberieme pre Vás iné podobného žánru.

3. krok

Donáška bude prebiehať 1 krát mesačne, vždy v prvý štvrtok v mesiaci od 10:00 do 14:00 hod. Na čas donášky Vás telefonicky upozorníme, aby ste sa v tomto čase zdržiavali na adrese.
Pri donáške zároveň zrealizujeme aj vrátenie už prečítaných kníh.

« Späť