KNIHOBOX – nový kolega v knižnici

KNIHOBOX – nový kolega v knižnici

Zemplínska knižnica v Trebišove sprístupnila svojím čitateľom ďalšiu novú, inovatívnu službu, ktorá umožňuje bezkontaktné vypožičanie dokumentov na objednávku, do knihoboxu.

Knihobox je novinkou, ktorá prostredníctvom výdajných skriniek zabezpečí čitateľovi knihy na čítanie bez toho, aby musel navštíviť knižnicu. Stačí, ak si zaregistrovaný čitateľ knižnice knihy vopred objedná z knižničného fondu podľa vlastného výberu, buď telefonicky alebo emailom a zamestnanci knižnice mu objednané knihy pripravia do knihoboxu na vyzdvihnutie.

KNIHOBOX umožňuje všetkým zaregistrovaným čitateľom knižnice využívať bezkontaktnú výpožičnú službu, na základe ktorej si čitatelia môžu vyzdvihnúť svoje vopred objednané knihy 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Zavedením tejto novej služby vychádzame v ústrety čitateľom, ktorí nestíhajú prísť do knižnice počas prevádzkovej doby alebo preferujú bezkontaktné výpožičky bez osobnej návštevy knižnice. 

Knihobox je umiestnený pri vchodových dverách budovy Mestského kultúrneho strediska.

Ako to funguje?

1. Zaregistrovaní čitatelia si dopredu objednajú žiadané dostupné dokumenty z fondu našej knižnice:

– emailom: mvs@kniznicatv.sk, sluzby@kniznicatv.sk

– telefonicky: 056 672 42 22, 056 668 90 10

s uvedením svojho mena, adresy a čísla čitateľského preukazu.

2. U čitateľov do 15 rokov žiada o túto službu zákonný zástupca.

3. Vami žiadané výpožičky Vám knihovníci pripravia a zaevidujú do výpožičného systému.

4. Knižnica Vám, najneskôr do 3 pracovných dní, zašle emailom správu o vyzdvihnutí žiadaných kníh, s uvedením kódu (posledného štvorčíslia z Vášho čitateľského preukazu), podľa ktorého si budete môcť knihy z knihoboxu vybrať.

5. Pri vyzdvihnutí dokumentov z knihoboxu je potrebné mať pri sebe čitateľský preukaz.

6. Knihy v knihoboxe na Vás budú čakať 3 dni od odoslania oznámenia o vyzdvihnutí.

7. Poplatok za objednávku 1 exemplára je 0,30 €, ktorý uhradíte pri najbližšej možnej návšteve knižnice alebo aj online na účet knižnice č. SK90 8180 0000 0070 0018 4657.

8. Pri nevyzdvihnutí objednávky do 3 dní, knihy z knihoboxu vyberieme, ale váš poplatok za objednávku na čitateľskom konte zostáva neuhradený vo forme pokuty.

« Späť