Rukami – nohami sa dorozumieš všade

27. septembra 2023 o 9:00 hod.
dvojjazyčná slovensko-maďarská prezentácia neverbálnej komunikácie pre stredoškolákov

Keď sa povie slovo „komunikácia“, väčšina z nás si predstaví rozhovor, vzájomnú výmenu informácií a podobne. Čo však skrýva pojem „Neverbálna komunikácia“? Je to veru mocná zbraň, pretože sa hovorí, že naše činy dokážu povedať viac než slová! Každé gesto, pohyb, pohľad vyjadruje pocit, ktorý daná osoba cíti. Je to vlastne reč tela. Vraj je komunikácia umenie, ktorému sa dá naučiť… Vraj. 😊

V našej krátkej prezentácii vás stručne prevedieme neverbálnou komunikáciou, ukážeme, ako je možné ju „čítať“, či už počas bežného života, pracovného stretnutia, alebo napríklad, ako zapôsobiť pri prvom rande. Ide o to, aby ste zosúladili, čo vidíte  a počujete s prostredím, kde sa to odohráva, a aby ste tým dospeli k pravdepodobným záverom.

CrashFake!

25.9.2023 o 9:00 hod. – novinka pre stredoškolákov

Informačná a mediálna gramotnosť skrz hru naučí stredoškolákov, ako rozpoznať Fake News, ako sa orientovať v knižnici a vyhľadať si dokumenty, ako využívať online katalóg knižnice, ako vyhľadať zdroje pre svoju odbornú prácu. Predstavíme elektronické informačné zdroje dostupné v knižniciach, citačnú etiku, oboznámime ich so službou medziknižničnej výpožičnej služby a naučíme ich kritickému mysleniu, a to všetko prostredníctvom hry plnej pravdy a nepravdy.

Život bez odpadu

21.9.2023 o 9:00 hod. a 11:00 hod.

Interaktívne eko aktivity pre stredoškolákov s lektorkou s OZ Priatelia Zeme

  • o problematike znečisťovania životného prostredia so zameraním nato, ako my môžeme prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov, aby vzniknuté odpady boli viac recyklované,
  • o triedenom zbere biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov,
  • o domácom kompostovaní,
  • o tom, aké a koľko odpadkov na Slovensku produkujeme a čo s nimi robíme,
  • tipy a triky ako predchádzať vzniku odpadkov,
  • o živote bez zbytočných odpadkov.

Zdroj: http://www.priateliazeme.sk/spz/titulka

Podujatie, v rámci projektu „Knižnica ako rodinná destinácia“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Operácia Dunaj

20. septembra 2023 o 9:00 hod.

Prezentácia pre stredoškolákov o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR. Invázia znamenala začiatok vojenskej okupácie a zastavenie a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem.