Fotogaléria projektu – A projekt fotógalériája

Hodnotenie súťažných prác a výber pre zaradenie do knižnej publikácie „Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice“. Diela vyberá Štefan Bodnár – vodohospodár a ochranár v jednej osobe, odborník na rieku Bodrog.

A versenyre érkező pályaművek értékelése és beválogatása a „Bodrog – a folyó, amely nem ismer határokat” c. könyvbe. A rajzokból Bodnár Štefan válogat, aki egy személyben vízgazdálkodási szakember és környezetvédő, a Bodrog folyó szakértője.

 

Deň prvý: Plavba po rieke Bodrog (21.9.2020)

Počas plavby účastníci projektu spoznali biotopy, pre ktoré rieka Bodrog vytvára vhodné životné prostredie. Vodnou turistikou za čistejší Bodrog. Našim cieľom bolo demonštrovať takýmto spôsobom k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírode a manifestovať náš vzťah k životnému prostrediu, ktoré všetci bez ohľadu na štátne hranice a príslušnosť k národu, zdieľame.

Első nap: Hajóút a Bodrogon (2020.09.21.)

A hajóút során a projekt résztvevői megismerik azokat az élőhelyeket , amelyek számára a Bodrog alkalmas környezeti feltételeket biztosít.

Vízi turizmussal a tisztább Bodrogért. Célunk, hogy ilyen módon is bemutassuk a felelősségteljes és körültekintő magatartást a természettel szemben és hangot adjunk a környezetvédelemhez való kötődésünknek, amelyet mindnyájan közösen vallunk, határoktól és nemzeti hovatartozástól függetlenül.

 

Deň druhý: Online ENVIROfest pre maďarské školy (22.9.2020)

ENVIROfest
Festival environmentálnych filmov. Všetky filmy, ktoré boli premietané, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, ako sa k nej máme správať. Filmy boli obohatením vzdelávacieho procesu pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy.

Második nap: Online ENVIROFEST a magyar iskolák számára (2020.09.22)

Környezetvédelmi filmek fesztiválja. Valamennyi levetítésre kerülő filmnek vagy egy közös mondandója: a természet iránti tisztelet és útmutató ahhoz, hogy viselkedjünk a természetben. A filmek kiválóan kiegészítik a természeti ismeretek, földrajz, honismeret, erkölcstan és környezetvédelmi nevelés órákat.

 

Deň tretí: ENVIROfest pre slovenské školy (23.9.2020)

Harmadik nap: ENVIROfest a szlovák iskolák számára (2020.09.23.)

 

 

« Späť