Dokumenty

Metodická príručka pre zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušenie verejných knižníc na Slovensku

Metodicka_prirucka_pre_zriadovanie_zakladanie_zlucovanie_a_zrusenie_verejnych_kniznic_na_Slovensku

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Metodická príručka pre zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušenie verejných knižníc na Slovensku

Skrátená verzia Výročnej správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2023

Skrátená verzia_VÝROČNÁ_SPRÁVA za 2023_ZKTV

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Skrátená verzia Výročnej správy o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2023

Výročná správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2023

Výročná správa za rok 2023_ZK_TREBIŠOV

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Výročná správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2023

Výročná správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2022

Výročná správa za rok 2022_ZK_TREBIŠOV

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Výročná správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2022

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2021

VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti a hospodárení za rok 2021_ZK TV

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2021

Výročná správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2020

Správa o činnosti a hospodárení Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2020 vo formáte PDF: ZK TV_Výročná správa o činnosti …

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Výročná správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2020

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie  

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Zriaďovacia listina

Knižničný a výpožičný poriadok

ZK TV_Knižničný a výpožičný poriadok 2022 Cenník služieb a poplatkov ZKTV od 1.4.2023 Výpožičný poriadok e-kníh a e-čítačiek

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Knižničný a výpožičný poriadok

Slobodný prístup k informáciám

Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. Metodický pokyn na vykonávanie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám …

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Slobodný prístup k informáciám

Smernica na prijímanie a vybavovanie sťažností

Zemplínska knižnica, M.R.Štefánika 53, 075 43 Trebišov SMERNICAna prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností v Zemplínskej knižnici Trebišov Účinnosť od 3.5.2007 …

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Smernica na prijímanie a vybavovanie sťažností

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2019

Správa o činnosti a hospodárení Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2019 vo formáte PDF: Správa-o-činnosti-a-hospodárení-ZK-TV-za-rok-2019

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2019

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2018

Správa o činnosti a hospodárení Zemplínskej knižnicev Trebišove za rok 2018 vo formáte PDF: Sprava_o_cinnosti_a_hospodareni_ZKTV_2018

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2018

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2017

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 v Zemplínskej knižnici v Trebišove 2017

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2017

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2016

SPRÁVA o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2016

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2016

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2015

Vyhodnotenie činnosti knižnice za 2015

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2015

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2014

Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2014

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2014

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2013

Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2013

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2013

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2012

Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2012

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2012

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2011

Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2011

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2011

Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2010

Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2010

Posted in Dokumenty | Komentáre vypnuté na Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2010
« Späť