Kontakty

Adresa:
Zemplínska knižnica v Trebišove
M. R. Štefánika 53
075 43 Trebišov
web: www.kniznicatv.sk

IČO: 31297731
DIČ: 2020776230

Kód knižnice: ISIL SK-3KACRA03917

Riaditeľka: Ing. Janka Vargová
Tel.: 0918 755 857
e-mail: riaditelka@kniznicatv.sk

Ekonóm/Ekonómka: Bc. Alena Šaffová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: saffova@kniznicatv.sk

Knižnično-informačné služby
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: mvs@kniznicatv.sk
sluzby@kniznicatv.sk

Vedúci/Vedúca: Bc. Janka Linhartová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: linhartova@kniznicatv.sk

Knihovník/Knihovníčka koordinácia a metodika: Eva Demeová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: metodika@kniznicatv.sk
demeova@kniznicatv.sk

Knihovník/Knihovníčka doplňovania a spracovania fondov: Bc. Mária Linerová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: linerova@kniznicatv.sk

Knihovník/Knihovníčka regionalistiky a bibliografie: Alena Mlynárová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: regionalistika@kniznicatv.sk
bibliografia@kniznicatv.sk
mlynarova@kniznicatv.sk

Knihovník/Knihovníčka služieb: Oľga Morosková
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: moroskova@kniznicatv.sk 

Knihovník/Knihovníčka služieb: Mgr. Tomáš Vasiľ
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: vasil@kniznicatv.sk

Knihovník/Knihovníčka služieb: Bc. Marianna Majcherová
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: majcherova@kniznicatv.sk

Knihovník/Knihovníčka služieb: Naděžda Matejová
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: matejova@kniznicatv.sk

Veľká mapa

« Späť