Kontakty

Adresa:
Zemplínska knižnica v Trebišove
M. R. Štefánika 53
075 43  Trebišov

 
web: www.kniznicatv.sk

IČO: 31297731
DIČ: 2020776230

Kód knižnice: ISIL SK-3KACRA03917

Riaditeľka: Ing. Janka Vargová
Tel.: 0918 755 857
e-mail: riaditelka@kniznicatv.sk

Ekonómka: Bc. Alena Šaffová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: saffova@kniznicatv.sk

Knižnično-informačné služby
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: mvs@kniznicatv.sk
sluzby@kniznicatv.sk

Vedúca: Bc. Janka Linhartová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: linhartova@kniznicatv.sk

Knihovníčka koordinácia a metodika: Eva Demeová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: metodika@kniznicatv.sk 
demeova@kniznicatv.sk 

Knihovníčka doplňovania a spracovania fondov: Bc. Mária Linerová 
Tel.: 056/668 90 10
e-mail: linerova@kniznicatv.sk

Knihovníčka regionalistiky a bibliografie: Alena Mlynárová
Tel.: 056/668 90 10
e-mail:  regionalistika@kniznicatv.sk 
bibliografia@kniznicatv.sk 
mlynarova@kniznicatv.sk

Knihovníčka krásnej literatúry pre dospelých: Katarína Kanóczová 
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: kanoczova@kniznicatv.sk

Knihovníčka náučnej literatúry pre dospelých: Oľga Morosková 
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: moroskova@kniznicatv.sk

Knihovník náučnej literatúry pre dospelých: Mgr. Tomáš Vasiľ 
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: vasil@kniznicatv.sk

Knihovníčka literatúry pre deti a mládež: Bc. Marianna Majcherová
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: majcherova@kniznicatv.sk

Knihovníčka literatúry pre deti a mládež: Naděžda Matejová
Tel.: 056/672 42 22
e-mail: matejova@kniznicatv.sk

Veľká mapa

Späť