Bibliobox

Základné pravidlá vrátenia kníh do biblioboxu:

  • vrátiť knihy bezkontaktne môžete 24 hodín denne 7 dní v týždni,

  • zamestnanci knižnice Vám knihy odpíšu z konta nasledujúci pracovný deň,

  • vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu je založené na dôvere medzi knihovníkom a používateľom knižnice a nie je to garantovaná služba,

  • doporučujeme, aby si používateľ vrátenie kníh overil telefonicky alebo e-mailom, až po získaní odpovede z knižnice, môže čitateľ považovať svoju vypožičanú knihu za vrátenú,

  • do biblioboxu sa vhadzujú iba knihy požičané v Zemplínskej knižnici v Trebišove, nie knihy požičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,

  • do biblioboxu nevhadzujte ani knihy, ktoré chcete knižnici darovať,

  • pokiaľ sú pri vrátení kníh vygenerované sankčné poplatky, zostávajú čitateľovi na konte a uhradí ich pri osobnej návšteve knižnice.

bbox

« Späť