Recyklácia alebo bohatstvo ukryté v odpadoch

Prednáška s profesorkou Technickej univerzity v Košiciach Andreou Miškufovou zameranou na environmentálnu tému a tému recyklácie.

Dňa 30. 09. 2021 o 10.00 hod. sa uskutoční odborná prednáška s prof. Ing. Andreou Miškufovou, PhD., z Technickej univerzity v Košiciach, zameranou na environmentálnu tému a tému recyklácie.

Hlavným cieľom prednášky je zvýšiť environmentálne povedomie ľudí, umožňuje  získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi.

V každodennom živote sa čoraz častejšie hovorí o triedení a recyklácii odpadov. Triedenie odpadov a ich následná recyklácia sa v posledných rokoch dostávajú do popredia vzhľadom na obrovské problémy, ktoré viaceré druhy odpadov spôsobujú životnému prostrediu. Zodpovedným prístupom k odpadom vrátane ich dôkladného triedenia všetci prispievame k ochrane životného prostredia.

Tajomstvo Degasových Baletiek

Beseda so slovenskou spisovateľkou Ingrid Zambovou, rodáčkou z Novosadu.

Na napísanie prvotiny Tajomstvo Degasových Baletiek ju inšpirovali príbehy starého otca z vojnových čias a staré historky z rodnej obce i Dolného Zemplína. Vyskúšala si rôzne zamestnania, z ktorých čerpá podnety pri svojej umeleckej tvorbe. Venuje sa maľovaniu a píše poéziu.

tajomstvo degasových baletiek

Kapitán Padák

kapitán banner