Laktačné poradenstvo

Guľko Bombuľko

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Zvyky a tradície Zemplína

Silné príbehy zo spomienok

Deň Zeme 2024

S Knihovníčkom do knižnice

Bájky a ich hlavní hrdinovia

Chránime našu Zem

Noc s Andersenom

Vzdelávajme sa v knižnici!

Čítajme si… 2024

Rozprávkový, či obyčajný DOBŠINSKÝ

Pozor! V knižnici je cirkus…

Týždeň mládeže

Viac čítania, viac objavovania v knižnici

Reminiscencia známa – neznáma