História a súčasnosť

Od roku 1885 jestvovala na pôde Trebišova jediná súkromná knižnica grófa Júliusa Andrássyho z 3 152 zväzkami cudzojazyčnej literatúry (maďarskej, nemeckej, francúzskej a anglickej).

história knižnice v trebušove

Prvá obecná knižnica bola zriadená až pred prvou svetovou vojnou v roku 1910 v maďarskej reči.

V roku 1913 jestvovala aj putovná knižnica v maďarskej reči s 500 zväzkami, ktorej zriaďovateľom bola Krajská rada múzeí a knižníc. Mená knihovníkov z tohto obdobia nie sú známe.
Prvá slovenská čitáreň kníh a časopisov (ešte nie knižnica), bola zriadená zásluhou okresného školského inšpektora Mateja Subulyho v rámci odbočky Matice slovenskej v roku 1924. V čitárni okrem slovenských kníh boli k dispozícii časopisy Slovenský denník, Slovenský východ, Slovenský svet, Národné noviny a humoristické časopisy Kocúr a Jež. V roku 1925 bola v Trebišove ustanovená knižničná rada, čo jasne svedčí o tom, že v tom čase tu už jestvovala obecná knižnica v národnom jazyku. Obecná knižnica v Trebišove mala v roku 1942 ešte stále veľmi skromný knižný fond – asi 400 zväzkov. Odborná knižnica hospodárska pri Ľudovej hospodárskej škole mala 190 zväzkov. Knižnica Živeny mala 50 zväzkov a skromné boli aj knižnice meštianskej a ľudovej školy.
Prvé zmienky o knižnici v Trebišove sa objavujú v roku 1946, no archívne údaje uvádzajú, že knižnica v Trebišove bola založená v roku 1952 a sídlila v budove Okresného sekretariátu SČSP, neskôr bola premiestnená do samostatnej budovy na hlavnej ulici. Prvou knihovníčkou bola pani Viktória Čiernohorská. Postupne sa počet knihovníkov, s rastom fondu, rozšíril na tri pracovníčky a dvoch mužov – metodikov, ktorí mali na starosti verejné knižnice v obciach okresu.
V roku 1960 vznikla Okresná knižnica v Trebišove (ďalej OK) a jej riaditeľkou sa stala Mária Sakalová. V roku l964 OK bola premiestnená do budovy Mestského kultúrneho strediska. V tom čase pribudlo oddelenie bibliografie s jednou pracovníčkou.
Ďalšími riaditeľmi OK boli: Mikuláš Gazdík, Ján Guláš, Ján Chovanec, Tibor Kičiň (1969), Hedviga Fraňová (1981 – 1982).
V roku 1986, keď už bol riaditeľom Pavol Dojčák, sa OK presťahovala do novej budovy Mestského kultúrneho strediska, kde sa nachádza dodnes. Od 1. mája 1990 až do konca roka 2006 bola jej riaditeľkou Mgr. Mária Brindzáková.
« Späť