Skryté zákutia knižnice

Zmena stravy je cesta, zmena osobnosti je cieľ

Na tému zdravého života začínajúceho v kuchyni, bude zameraná beseda s autorkou niekoľkých kníh o správnom a prospešnom stravovaní, či začiatkoch nového životného štýlu, Antóniou Mačingovou, 23. marca 2023 o 16:30 h.

Prednáška s besedou je určená tým, ktorí hľadajú zdravý a chutný spôsob stravovania, pre posilnenie imunity a postupné zbavenie sa zdravotných problémov.

Antónia Mačingová  pôsobí ako metodický pracovník vzdelávania dospelých v oblasti kultúrno – výchovných, voľnočasových aktivít, v kultúre zdravia a jej implementácii do bežného života.  Prostredníctvom poznávania, vyhodnotenia účinku a využitia potravy následne poskytuje informácie na zlepšenie a zvýšenie kvality života ľudí. Na tému zdravého života organizuje veľa prednášok, pobytových seminárov a kurzov varenia. Trvalou zmenou stravovacích návykov pomáha ľuďom očistiť organizmus a docieliť posilnenie zdravia či dlhodobý pokles objemov a váhy. Práve cez zmenu bežných stravovacích návykov, ktorých účinok sa na viditeľnej úrovni spomedzi iných zmien prejaví najrýchlejšie, ukazuje ľuďom, že aj v iných oblastiach života, ktoré nie sú viditeľné, sa po určitom čase prejaví akákoľvek zmena, pre ktorú sa vnútorne rozhodli. Zmenou seba samých, môžeme byť príkladom pre svoje okolie. Lebo práve vlastná zmena je najlepším príkladom daného stavu a snaženia.

Autorka všetky svoje poznatky a informácie zhrnula aj v knihách:

  1. Najedzte sa do štíhlosti 1,
  2. Najedzte sa do štíhlosti 2 s podtitulom Harmónia zdravia, krásy a vitality = zdravá krv,
  3. Najedzte sa do štíhlosti 3 s podtitulom Prestaňme diétovať – naučme sa JESŤ…,
  4. Diár osobnej premeny.

Okrem toho vydala dvojročný nástenný kalendár 2 roky s Antóniou ( 2018/2019) a Kalendár dobrého trávenia (2020).

Podujatie, v rámci projektu „Knižnica ako rodinná destinácia“, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Zrátané a podčiarknuté

Na základe pridelenej dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR realizujeme projekt Zrátané a podčiarknuté. Cieľom je vzbudiť záujem o stavbu i vlastné programovanie robotov. Vzdelávacími robotickými stavebnicami si cez projekt môžete vyskúšať programovanie prostredníctvom hry. Získate súbor IT zručností, ktoré vám pomôžu pochopiť fungovanie modernej techniky vo svete. Vzdelávanie v oblasti robotiky je neoddeliteľnou súčasťou digitálnej gramotnosti a inšpiruje k vzniku inovácií, objavovaniu a potešeniu zo získaných poznatkov.

 

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY

Deň ľudovej rozprávky si pripomíname pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského, 16.3.1828, známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa a folkloristu.  Celý deň sú pre deti pripravené zaujímavé čítania rozprávok, súťaže a hry.

16. marec 2023 10,00 h v Zemplínskej knižnici v Trebišove

Výročie narodenia nášho najznámejšieho zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského (1828 – 1885) si každoročne pripomíname 16. marca.

Hovorme o duševnom zdraví v našom meste

Vďaka spolupráci Ligy za duševné zdravie, združenia pacientskych organizácií ODOS a občianskeho združenia Psychiatria nie je na hlavu vznikol projekt Spolutvorba.

Spolutvorba, v angličtine Co-Production (Co Production in Mental Health) je prístup, pri ktorom poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. Spolutvorby sa zúčastňujú ľudia s vlastnou zažitou skúsenosťou (s prejavmi duš. nepohody, s miernymi ťažkosťami až po závažné ochorenia); ich príbuzní; odborníci; predstavitelia miest, obcí, štátu. Filozofia projektu je prevzatá zo  zahraničia, kde sa podarilo zrealizovať reformu systému starostlivosti o duševné zdravie, ktorá zohľadňuje potreby všetkých zúčastnených a starostlivosť má komunitnú úroveň.

Cieľom projektu Spolutvorba je rozprúdiť v spoločnosti diskusiu o súčasnom stave systému a podporiť reformu systému starostlivosti o duševné zdravie.

V každom kraji Slovenska je jeden koordinátor projektu, ktorý organizuje skupinové aj individuálne stretnutia (alebo online stretnutia), kde počas diskusie mapuje potreby, spokojnosť / nespokojnosť, návrhy a predstavy ako by systém starostlivosti o duševné zdravie mohol fungovať. Výsledkom diskusií sú správy tzv. reporty, ktoré vo finále projektu budú zosumarizované a budú podkladom, ktorým podporíme reformu „zdola“, čiže od ľudí, ktorí sú užívateľmi starostlivosti.  

Súčasťou reformy je zapojenie ľudí so zažitou skúsenosťou PEER konzultantov do tímu odborníkov. Peer konzultant je nezastupiteľným členom tímu odborníkov  zamestnaný na plný alebo čiastočný úväzok. Je stabilizovaný a zotavený. Jeho základným pracovným nástrojom je vlastná skúsenosť, ktorú zdieľa cez príbeh svojho zotavenia. Poskytuje podporu a je nositeľom nádeje, že sa dá žiť plnohodnotný život aj napriek duševnej chorobe. Je „mostom“ medzi pacientom a lekárom a sprevádza človeka pri návrate do komunity.

Ďalšie informácie o projekte a kontakty na koordinátorov nájdete na našom webe a FB skupine: