LUK oslávil štvrťstoročnicu literárnej tvorby

7562_luk1Názov: LUK oslávil štvrťstoročnicu literárnej tvorby (Cinnost LUK-u pri Zemplínskej knižnici v Trebišove)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 98

« Späť