Knihovnícky poradca 2/2013

7558_kp2.13Názov: Knihovnícky poradca č. 2/2013 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 28

Náklad: 20 ks

« Späť