Knihovnícky poradca 1, 2 / 2014

poradca 2014Názov: Knihovnícky poradca č. 1,2/2014 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2014

Počet strán: 48

« Späť