Knihovnícky poradca 1/2012

5213_knih.por.Názov: Knihovnícky poradca č.1/2012 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Počet strán: 30

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2012

« Späť