Knihovnícky poradca 2/2012

5459_image1Názov: Knihovnícky poradca č.2/2012 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 33

Náklad: 20 ks

« Späť