Letom literárnym svetom

7559_letom...Názov: Letom literárnym svetom (informačný materiál)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Ilustrácie: Krištofová Etela

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Tlač: K-Print s.r.o., Trebišov

Rok vydania: 2013

Počet strán: 41

« Späť