Krista Bendová

5975_k.bendovaNázov: Krista Bendová a jej láskavo úsmevné príbehy ( biografia a personálna výberová bibliografia )

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 69

ISBN: 978-80-970-697-3-5

« Späť