Knihovnícky poradca 1/2013

7557_kp1.13Názov: Knihovnícky poradca č. 1/2013 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 32

Náklad: 20 ks

« Späť