Samo Chalupka

1169_samochalupkaNázov: Samo Chalupka a jeho poetická púť (stručná biografia autora)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Ilustrácia obálky: Krištofová Etela

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 30

« Späť