ČESKÉ HRDINKY

Výstava ilustrovaných príbehov významných českých žien od 1.6.2021 – 30.6.2021. Výstavu pripravili študenti Fakulty designu a umenia Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni – pod vedením Renáty Fučíkovej. Projekt je inšpirovaný 100. výročím uzákonenia volebného práva pre československé ženy v roku 1920 a 200. výročím od narodenia spisovateľky Boženy Němcovej.

české hrdinky

Čas na príbeh – kolotoč rozprávkových príbehov: Magdaléna a zvieratká z útulku

Milé deti, tak, ako vám chýba knižnica, aj nám veľmi chýba okamih, aby sme sa stretli naživo pri spoločnom čítaní príbehov.

Preto vám ponúkame online rozprávky v podaní dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok, s ktorými sa stretávate u nás v knižnici.

Príjemné počúvanie!