Škola ornamentu

26. augusta 2020 od 9:00 do 12:00 v priestoroch knižnice

kreatívny workshop s PhDr. Gabrielou Čiasnohovou, ktorá sa intenzívne venovala a rôznymi formami sa dodnes venuje šíreniu slovenského ornamentu najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka, a to v Košiciach, ale aj po celom Slovensku.

V praktickej časti workshopu či tvorivej dielne, pod vedením PhDr. Čiasnohovej, si deti vyfarbovaním dekorovaného písma umelca Kostelníčka i tvorbou vlastného ornamentu, precvičia svoje kresliarske a maliarske schopnosti. Lektorka im priebežne poskytne základné informácie o metodike dekoratívneho kreslenia a maľovania a tiež o farebnej harmónii, kompozícii i princípoch slovenského ornamentu.

Tvorivé dielne Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelníčka“ realizuje PhDr. Čiasnohová pre žiakov, študentov, učiteľov i iných záujemcov. Je autorkou siedmich metodických príručiek spomínanej školy venovaných metodike slovenského ornamentu: rastlinný ornament, geometrický, figurálny (antropomorfný), písmo dekorované rastlinným ornamentom (so samolepkami), zvierací (zoomorfný) ornament (MOTÝLE a ABECEDA so samolepkami). Napísala odbornú štúdiu Štefan Leonard Kostelníček, východoslovenský a ťahanovský ornament.

Zdroj: https://matica.sk/ocarena-ornamentom-jubilujuca-kosicka-maticiarka-gabriela-ciasnohova/

kreatívny workshop - Škola ornamentu (002)

« Späť