ADVENT A VIANOČNÉ OBDOBIE

Advent – malý pôst, je to prípravná doba na Vianoce a spoločný názov pre štyri nedele pred Kračunom. V adventom čase boli zakázané tanečné zábavy a svadby, obmedzili sa hlučné večerné pochôdzky, muzikanti odložili husličky, harmoniku, chlapci schovali štrngajúce podkovy na povalu, deti mali zakázané vziať do rúk cengajúce zvončeky. Žartovne sa hovorilo, že aj psi brechali tichšie a kohúti kikiríkali ospanlivo.

Adventný veniec – najstaršia písomne doložená správa o adventnom venci je z 19. storočia a pochádza z bohatého prístavného mesta Hamburgu. Teológ Johann Heinrich Wichern, vtedy nad dvere sirotinca, ktorého bol správcom, zavesil na začiatok adventu veniec vyrezaný z dreva. Každý deň naň upevnil jednu zapálenú sviečku. Pod vencom stála pokladnička, do ktorej zbožní veriaci vhadzovali milodary pre opustené a osirelé deti.

Zvyk prenikol z Nemecka za hranice nemecky hovoriacich krajín. Adventné vence sa už vyrezávali nielen z dreva, ale zhotovovali sa tiež zo zelených vetvičiek ihličnanov. Živé adventné vence symbolizovali večný život, veriacich prisľúbený Ježišom Kristom. Kruhový tvar venca vyjadroval jednotu spoločenstva ľudí a Boha, plameň sviečok pripomínal Krista ako svetlo ožarujúce plameňom lásky každého človeka. Počet sviečok na adventnom venci sa ustálil na štyri, podľa počtu adventných nedelí.

« Späť