FANKLUB

Pravidelné stretnutie mladých tínedžerov, nadšencov čítania, ktorí sa zaujímajú o zážitky, zaujímavé postrehy a názory iných mladých ľudí na konkrétne prečítané knihy. Cieľom klubu je zatraktívnenie čítania, prebúdzanie záujmu tínedžerov o kvalitnú literatúru. Prvé záblesky písania, rady, odporúčania, debaty, hodnotenie napísaných príbehov, poviedok.

Rukami – nohami sa dorozumieš všade

27. septembra 2023 o 9:00 hod.
dvojjazyčná slovensko-maďarská prezentácia neverbálnej komunikácie pre stredoškolákov

Keď sa povie slovo „komunikácia“, väčšina z nás si predstaví rozhovor, vzájomnú výmenu informácií a podobne. Čo však skrýva pojem „Neverbálna komunikácia“? Je to veru mocná zbraň, pretože sa hovorí, že naše činy dokážu povedať viac než slová! Každé gesto, pohyb, pohľad vyjadruje pocit, ktorý daná osoba cíti. Je to vlastne reč tela. Vraj je komunikácia umenie, ktorému sa dá naučiť… Vraj. ????

V našej krátkej prezentácii vás stručne prevedieme neverbálnou komunikáciou, ukážeme, ako je možné ju „čítať“, či už počas bežného života, pracovného stretnutia, alebo napríklad, ako zapôsobiť pri prvom rande. Ide o to, aby ste zosúladili, čo vidíte a počujete s prostredím, kde sa to odohráva, a aby ste tým dospeli k pravdepodobným záverom.

Festival detskej knihy 2021

10. júna 2021 od 9:00 hod. zrealizujeme už 10. ročník festivalu detskej knihy, na ktorom nebudú chýbať zaujímaví hostia a pestrý program. Pozývame vás na:

  • divadelné predstavenie
  • štafetové tvorenie
  • relax pri knihe
  • interaktívne hry
  • zábavné spoločenské hry
  • tvorivú dielňu

Druhý deň festivalu detskej knihy spestríme besedami so známym hudobníkom, frontmanom kapely Polemic a autorom kníh pre mládež Petrom „Petkom“ Opetom

Festival 2021 (002)

Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Detské riekanky v našich knihách

Deti, ktoré vedia šesť rýmov do štyroch rokov sa stanú úspešnými čitateľmi, pretože okolo štvrtého roka sa odohráva intelektualizácia reči. Dochádza k spresneniam vo vyjadrovaní a zlepšuje sa gramatika, obsah viet a rastie slovná zásoba.

Príďte si do knižnice pre knihy s riekankami a vybrať si môžete nielen z našich vybraných ukážok.

Veršíky pre najmenších

Veľká kniha riekaniek

Varila myšička kašičku

Štebotavé veršíky alebo Čo vieme o vtákoch – L. Kvasnička

Slimáčik, máčik a iné slovenské riekanky

Slimáčik, máčik a iné slovenské riekanky

Čimčarara, čim – Rečňovanky, veršíky pre deti

Dúha – J. Pavlovič

Čáry – máry fuk! – Z. Kulišková

Bodkulienka – M. Kadlečíková

Adventné kúzlo

Neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia našich predkov boli rôzne kúzla, čary, mágia, ktorými sa snažili chrániť proti zlým silám, démonom a čiernej mágii. Verili, že predlžujúca sa noc má svoju zlú moc. Na tieto krásne zvyky a tradície, viažuce sa k tzv. stridžiemu obdobiu a adventu, nesmieme zabúdať, pretože sú súčasťou duchovného dedičstva našich prastarých mám a otcov.

Adventným kúzlom sa zastavíme v čase a čiastočne Vám priblížime túto magickú súčasť histórie 18. novembra 2019 o 10:00 v priestoroch knižnice.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Adventné kúzlo_pozvánka

Medzinárodný deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day), ktorý bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999.

Tento deň, na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti, si pripomíname každý rok od februára 2000 a jeho cieľom je poznávanie, precvičovanie a hlavne pripomenutie si materinských jazykov po celom svete.

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

Zdroj: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka

Pri tejto príležitosti organizujeme podujatie pre žiakov základnej školy

v priestoroch knižnice 12. februára 2019 o 10:00 h, na ktoré Vás pozývame!

medzinárodný den materinského jazyka (3)