Hororové poviedky

Hororové poviedky

19. októbra 2018 o 9:00 a 10:30 h v priestoroch knižnice

autorské čítanie a beseda s českým spisovateľom a ilustrátorom Janom Opatřilom a jeho interaktívna a zábavná komunikácia s poslucháčmi – žiakmi 2. stupňa ZŠ

Jan Opatřil - pozvánka

« Späť