Deň tretí: ENVIROfest pre slovenské školy / Harmadik nap: ENVIROfest a szlovák iskolák számára

ENVIROfest

Festival environmentálnych filmov. Všetky filmy, ktoré boli premietané, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, ako sa k nej máme správať. Filmy boli obohatením vzdelávacieho procesu pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy.

Környezetvédelmi filmek fesztiválja. Valamennyi levetítésre kerülő filmnek vagy egy közös mondandója: a természet iránti tisztelet és útmutató ahhoz, hogy viselkedjünk a természetben. A filmek kiválóan kiegészítik a természeti ismeretek, földrajz, honismeret, erkölcstan és környezetvédelmi nevelés órákat.

Deň druhý: Online ENVIROfest pre maďarské školy / Második nap: Online ENVIROFEST a magyar iskolák számára

ENVIROfest

Festival environmentálnych filmov. Všetky filmy, ktoré boli premietané, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, ako sa k nej máme správať. Filmy boli obohatením vzdelávacieho procesu pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy.

Környezetvédelmi filmek fesztiválja. Valamennyi levetítésre kerülő filmnek vagy egy közös mondandója: a természet iránti tisztelet és útmutató ahhoz, hogy viselkedjünk a természetben. A filmek kiválóan kiegészítik a természeti ismeretek, földrajz, honismeret, erkölcstan és környezetvédelmi nevelés órákat.

Deň prvý: Plavba po rieke Bodrog / Első nap: Hajóút a Bodrogon

Počas plavby účastníci projektu spoznali biotopy, pre ktoré rieka Bodrog vytvára vhodné životné prostredie. Vodnou turistikou za čistejší Bodrog. Našim cieľom bolo demonštrovať takýmto spôsobom k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírode a manifestovať náš vzťah k životnému prostrediu, ktoré všetci bez ohľadu na štátne hranice a príslušnosť k národu, zdieľame.

A hajóút során a projekt résztvevői megismerik azokat az élőhelyeket , amelyek számára a Bodrog alkalmas környezeti feltételeket biztosít.
Vízi turizmussal a tisztább Bodrogért. Célunk, hogy ilyen módon is bemutassuk a felelősségteljes és körültekintő magatartást a természettel szemben és hangot adjunk a környezetvédelemhez való kötődésünknek, amelyet mindnyájan közösen vallunk, határoktól és nemzeti hovatartozástól függetlenül.