Deň tretí: ENVIROfest pre slovenské školy / Harmadik nap: ENVIROfest a szlovák iskolák számára

ENVIROfest

Festival environmentálnych filmov. Všetky filmy, ktoré boli premietané, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, ako sa k nej máme správať. Filmy boli obohatením vzdelávacieho procesu pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy.

Környezetvédelmi filmek fesztiválja. Valamennyi levetítésre kerülő filmnek vagy egy közös mondandója: a természet iránti tisztelet és útmutató ahhoz, hogy viselkedjünk a természetben. A filmek kiválóan kiegészítik a természeti ismeretek, földrajz, honismeret, erkölcstan és környezetvédelmi nevelés órákat.

« Späť