Príroda nepozná hranice / A természet nem ismer határokat

Vyhlasujeme VÝTVARNÚ SÚŤAŽ na tému “Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia”. Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov. Práce nám zasielajte poštou do 30. júna 2020 na adresu (Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov), alebo prineste osobne do knižnice, keďže ich plánujeme vystaviť na veľkolepom festivale ENVIROfest, ktorého termín konania upresníme po uvoľnení opatrení.

Cieľom súťaže je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať ich schopnosti vyjadrovať sa k záujmovým témam bez slov – prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. Deti sa tak stanú nielen pasívnymi užívateľmi a príjemcami informácií, ale zhostia sa úlohy aktívnych tvorivých jedincov v spoločnosti.

Doplňujúce informácie o projekte a výtvarnej súťaži Vám poskytneme na 056/6724222 a sluzby@kniznicatv.sk

vytvarna_sutaz_A4 (002)

plakatEnvirorajz

« Späť