Deň prvý: Plavba po rieke Bodrog / Első nap: Hajóút a Bodrogon

Počas plavby účastníci projektu spoznali biotopy, pre ktoré rieka Bodrog vytvára vhodné životné prostredie. Vodnou turistikou za čistejší Bodrog. Našim cieľom bolo demonštrovať takýmto spôsobom k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírode a manifestovať náš vzťah k životnému prostrediu, ktoré všetci bez ohľadu na štátne hranice a príslušnosť k národu, zdieľame.

A hajóút során a projekt résztvevői megismerik azokat az élőhelyeket , amelyek számára a Bodrog alkalmas környezeti feltételeket biztosít.
Vízi turizmussal a tisztább Bodrogért. Célunk, hogy ilyen módon is bemutassuk a felelősségteljes és körültekintő magatartást a természettel szemben és hangot adjunk a környezetvédelemhez való kötődésünknek, amelyet mindnyájan közösen vallunk, határoktól és nemzeti hovatartozástól függetlenül.

« Späť