Podujatia knižnice plánované na január 2016

4.1.2016 – 29.1.2016 13:00 hod.

Darček z lásky – tvorivá dielňa, kde je možnosť vyrobiť si srdiečka svojim milovaným

4.1.2016 – 31.1.2016

Čitatelia odporúčajú čitateľom – pravidelne okienko na internetovej stránke knižnice, kde vybraní čitatelia odporúčajú jednu prečítanú knihu

11.1.2016 – 1.2.2016 v čase otváracích hodín knižnice

Najkrajšie knihy a propagačný materiál Slovenska za rok 2015 – putovná výstava

19.1.2016 9:00 hod.

Nový rok – nová kniha– informačná výchova pre mladých čitateľov a oboznámenie sa s doplnkovou literatúrou

20.1.2016 9:00 hod.

Šaliansky Maťko J.C.Hronského– okresná súťaž v prednese slovenskej povesti.

23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti

22.1.2016 10:00 hod.

Tomáš Janovic a jeho rozprávkové varechy- prezentácia autora s ukážkami jeho tvorby

29.1.2016 10:00 hod.

Z pera pána rozprávkara- literárne pásmo a prezentácia známych titulov autora Jána Uličianského

Knihovnícky poradca 2/2008

Knihovnícky poradcaOpäť po niekoľkých rokoch sme sa pokúsili zostaviť „nášho“ Knihovníckeho poradcu, ktorého ponúkame aj v elektronickej podobe. Dúfame, že táto elektronická forma je novinkou a náš časopis si prelistujú viacerí kolegovia.

Boli by sme veľmi radi, keby do nášho časopisu prispievali svojimi článkami kolegovia-knihovníci z okresu a zasielali nám príspevky týkajúce sa ich práce v knižnici. Nevýhodou pre Vás je možno aj to, že za príspevky neplatíme honoráre. Obraciame sa na Vás, ktorí práve teraz časopis čítate, aby ste sa stali našimi aspoň občasnými dopisovateľmi. Pokiaľ to bude v našich silách, elektronická podoba Knihovníckeho poradcu bude vychádzať dvakrát do roka.

Dúfame, že sa stanete našimi stálymi čitateľmi a prispievateľmi

zostavovateľka

Obsah knihovníckeho poradcu 2/2008:
Z porady knihovníkov okresu Trebišov
Prehľad fin. prostr.na nákup kníh
Tabuľka čerpania fin.prostr. za r. 2001-2004
Tabuľka čerpania fin.prost. za r. 2005-2008
Predstavujeme Vám Obecná knižnica Kysta
Najstarší knihovník Košického kraja