Knihovnícky poradca 1/2008

Opäť po niekoľkých rokoch sme sa pokúsili zostaviť „nášho“ Knihovníckeho poradcu, ktorého ponúkame aj v elektronickej podobe. Dúfame, že táto elektronická forma je novinkou a náš časopis si prelistujú viacerí kolegovia.

Boli by sme veľmi radi, keby do nášho časopisu prispievali svojimi článkami kolegovia-knihovníci z okresu a zasielali nám príspevky týkajúce sa ich práce v knižnici. Nevýhodou pre Vás je možno aj to, že za príspevky neplatíme honoráre. Obraciame sa na Vás, ktorí práve teraz časopis čítate, aby ste sa stali našimi aspoň občasnými dopisovateľmi. Pokiaľ to bude v našich silách, elektronická podoba Knihovníckeho poradcu bude vychádzať dvakrát do roka.

Dúfame, že sa stanete našimi stálymi čitateľmi a prispievateľmi

Ponuka bibliografického a regionálneho úseku knižnice

Zemplínska knižnica Trebišov

Pedagogickí pracovníci, študenti, ale aj všetci, ktorí sa zaujímate o informácie z nášho regiónu

P O Z O R !!!

Bibliografický a regionálny úsek Zemplínskej knižnice v Trebišove
je tu práve pre Vás!

 • História,
 • súčasnosť,
 • prírodné krásy,
 • problémy regiónu,
 • osobnosti z nášho regiónu,
 • miesta vhodné na kultúru a oddych,
 • informácie v novinách a časopisoch,
 • tvorba regionálnych autorov,
 • chránené územia v okolí,
 • mestá a obce,
 • kuriozity,
 • atď.

To všetko, ale aj omnoho viac informácií Vám poskytneme priamo u nás v knižnici.

 • Vypracujeme Vám rešerše na rôzne témy.
 • Sprístupníme články v novinách a časopisoch, týkajúce sa nášho regiónu.
 • Máme k dispozícií knihy od regionálnych autorov, ale aj knihy pojednávajúce o regióne.
 • Knihy a články, ktoré sa nenachádzajú v našom fonde, sprostredkujeme výpožičkou z inej knižnice.
 • V rámci našich možností Vám pomôžeme pri pátraní po zaujímavostiach a “pikoškách“ z regiónu.

Sme tu pre Vás:
Pondelok 08.00 – 15.30
Utorok 08.00 – 15.30
Streda 08.00 – 15.30
Štvrtok 12.00 – 15.30
Piatok 08.00 – 15.30

Informácie poskytujeme aj e-mailom.
Pre orientáciu vo fonde navštívte on-line katalóg na našej stránke www.kniznicatv.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Súčasné osobnosti nášho regiónu

Dokument, ku ktorému sa práve teraz dostávate, chce poukázať na mnoho významných ľudí, ktorí žijú medzi nami. Častokrát si ani neuvedomujeme, že tí, ktorých možno denne stretávame, urobili už veľký kus práce, ktorá posunula vedomie o našom trebišovskom okrese vpred. Prácu ale nepovažujem za definitívne ukončenú, pretože osobnosti, ktoré som nespomenula, je ešte mnoho. Preto dúfam, že sa nik neurazí, ak sa tu nenájde. V spracúvaní budem pokračovať aj naďalej, no som veľmi rada, že aspoň časť tejto práce vám všetkým môžem sprístupniť. Skúsme byť hrdí, že aj keď pochádzame z malého územia Slovenska, máme tu toľko úspešných ľudí. Zámerne som sa vyhla tým, ktorí už nie sú medzi nami. Poukazujem len na tých, ktorí ešte žijú a sú aj “činní“. Históriu nechávam na odborníkov. To však neznamená, že ich nepovažujem za osobnosti. Naopak. Osobne som si vybrala okruh žijúcich.

Teším sa na vaše ohlasy.
Zostavovateľka

V prílohe nájdete publikáciu Osobnosti nášho regiónu:

Vytvarní umelci okresu Trebišov

V prílohe nájdete publikáciu Výtvarní umelci okresu Trebišov.
V publikácii nájdete týchto umelcov:

 • Andor Borúth
 • Xénia Brečková
 • Stanislav Buban
 • Štefan Buban
 • Andrej Doboš
 • Štefan Filep
 • Matúš Hnát
 • Zuzana Kapinuszová
 • Henrieta Kováčová
 • Mgr. Alena Kovalíková
 • Etela Krištofová
 • Lena Lešková – Bubánová
 • Ján Leško
 • Ružena Pavlíková
 • Jozef Porhinčák
 • Vladimír Seman st.
 • Jozef Vaško
 • Ladislav Zozuľák

Vyhodnotenie zberu ľudovej slovesnosti

Na začiatku projektu sme oslovili obce nášho okresu. Chceli sme s nimi nadviazať spoluprácu v oblasti ľudovej kultúry. Bohužiaľ, žiadna z obcí si kroniku ľudovej slovesnosti nevedie. V obciach, v ktorých pôsobia ľudové súbory, nám pracovníci obecných úradov odporučili obrátiť sa na ne. Najskôr totiž práve súbory majú spracované tematické pásma, z tej ktorej dediny.

Spracované pásma, ku ktorým sme sa dostali, sa až na malé rozdiely, veľmi nelíšia. Zvyky, či už svadobné, vianočné, veľkonočné, pri narodení dieťaťa, boli v dedinách jedného okresu približne rovnaké.

Ľudový súbor Vydumanec z Kuzmíc nám poskytol svadobné zvyky. Tie sme spracovali do písomnej formy.

Obec Nižný Žipov vydala publikáciu SVADBA Z NIŽNÉHO ŽIPOVA, ktorú nám aj zaslali. Tak isto je v nej spracovaná svadba. Jednotlivé úkony, piesne, povedačky sú približne rovnaké so získanými zvykmi z Kuzmíc.

Regionálna spisovateľka Gréta Grajciarová tak isto spracovala zvyky a obyčaje z okresu Trebišov a vydala ich v publikácií MALÁ POHĽADNICA TREBIŠOVA. Knihu máme vo svojom fonde, je prístupná čitateľom. Pani spisovateľka zozbierala zvyky z dôležitých udalostí života človeka, ako sú: narodenie, svadba, pohreb, tak isto aj z ročných období, dotkla sa dokonca aj dobového oblečenia.

Keďže zvykov sme už mali dosť, pokúsili sme sa prostredníctvom obcí kontaktovať na starších ľudí, ktorí majú dobrý rozprávačský talent, aby nám poskytli príbehy, ktoré sa kedysi odohrali na dedinách, prípadne povedačky, ktoré sa tradujú po celé generácie, aj keď ich pôvod, či reálny základ na nejakej udalosti, nie je možné dokázať. Podarilo sa nám zozbierať osem poviedok. Sú z obce Dargov, Zemplínske Hardište, Brezina, Plechotice, Novosad, Čerhov a z mesta Sečovce.

Po skúsenostiach z tohto projektu sme prišli k záveru, že je potrebné zachovávať staré zvyky a obyčaje. Je totiž stále ťažšie sa k ním dostať, pretože mladí ľudia ich nepoznajú. Vďaka ľudovým súborom, ktoré pôsobia na dedinách, sa ešte ako – tak darí uchovať aspoň časť kultúrneho dedičstva obcí. Vystúpeniami ich sprístupňujú verejnosti, aby úplne nevymizli. Bola by škoda zabudnúť na krásne piesne, básne, príbehy, ktoré si ľudia prenášali z generácie na generáciu. Snažme sa, aby sme neboli poslednou generáciou, ktorá ich bude počuť. Uchovávajme ich a sprístupňujme, hlavne deťom a mládeži.

V prílohe nájdete vyššie uvedené publikácie: