Podujatia knižnice plánované na január 2016

4.1.2016 – 29.1.2016 13:00 hod.

Darček z lásky – tvorivá dielňa, kde je možnosť vyrobiť si srdiečka svojim milovaným

4.1.2016 – 31.1.2016

Čitatelia odporúčajú čitateľom – pravidelne okienko na internetovej stránke knižnice, kde vybraní čitatelia odporúčajú jednu prečítanú knihu

11.1.2016 – 1.2.2016 v čase otváracích hodín knižnice

Najkrajšie knihy a propagačný materiál Slovenska za rok 2015 – putovná výstava

19.1.2016 9:00 hod.

Nový rok – nová kniha– informačná výchova pre mladých čitateľov a oboznámenie sa s doplnkovou literatúrou

20.1.2016 9:00 hod.

Šaliansky Maťko J.C.Hronského– okresná súťaž v prednese slovenskej povesti.

23. ročník súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenskej povesti

22.1.2016 10:00 hod.

Tomáš Janovic a jeho rozprávkové varechy- prezentácia autora s ukážkami jeho tvorby

29.1.2016 10:00 hod.

Z pera pána rozprávkara- literárne pásmo a prezentácia známych titulov autora Jána Uličianského

« Späť