Knihovnícky poradca 2/2008

Knihovnícky poradcaOpäť po niekoľkých rokoch sme sa pokúsili zostaviť „nášho“ Knihovníckeho poradcu, ktorého ponúkame aj v elektronickej podobe. Dúfame, že táto elektronická forma je novinkou a náš časopis si prelistujú viacerí kolegovia.

Boli by sme veľmi radi, keby do nášho časopisu prispievali svojimi článkami kolegovia-knihovníci z okresu a zasielali nám príspevky týkajúce sa ich práce v knižnici. Nevýhodou pre Vás je možno aj to, že za príspevky neplatíme honoráre. Obraciame sa na Vás, ktorí práve teraz časopis čítate, aby ste sa stali našimi aspoň občasnými dopisovateľmi. Pokiaľ to bude v našich silách, elektronická podoba Knihovníckeho poradcu bude vychádzať dvakrát do roka.

Dúfame, že sa stanete našimi stálymi čitateľmi a prispievateľmi

zostavovateľka

Obsah knihovníckeho poradcu 2/2008:
Z porady knihovníkov okresu Trebišov
Prehľad fin. prostr.na nákup kníh
Tabuľka čerpania fin.prostr. za r. 2001-2004
Tabuľka čerpania fin.prost. za r. 2005-2008
Predstavujeme Vám Obecná knižnica Kysta
Najstarší knihovník Košického kraja

Knihovnícky poradca 1/2008

Opäť po niekoľkých rokoch sme sa pokúsili zostaviť „nášho“ Knihovníckeho poradcu, ktorého ponúkame aj v elektronickej podobe. Dúfame, že táto elektronická forma je novinkou a náš časopis si prelistujú viacerí kolegovia.

Boli by sme veľmi radi, keby do nášho časopisu prispievali svojimi článkami kolegovia-knihovníci z okresu a zasielali nám príspevky týkajúce sa ich práce v knižnici. Nevýhodou pre Vás je možno aj to, že za príspevky neplatíme honoráre. Obraciame sa na Vás, ktorí práve teraz časopis čítate, aby ste sa stali našimi aspoň občasnými dopisovateľmi. Pokiaľ to bude v našich silách, elektronická podoba Knihovníckeho poradcu bude vychádzať dvakrát do roka.

Dúfame, že sa stanete našimi stálymi čitateľmi a prispievateľmi