Zvedavý kocúr Felix v Zemplínskej knižnici v Trebišove

Pútavý projekt Lenky Šingovskej pod názvom „Po stopách kocúra Felixa“ nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa.

Zemplínska knižnica v Trebišove sa hrdí prvenstvom. Je prvým kultúrnym zariadením, v ktorom v dňoch 21. januára – 22. februára 2019 ožije jedinečný projekt. Prostredníctvom vystavených tematicky ladených ilustrácií absolvujú malí predškoláci pomyselné potulky po Slovensku a oboznámia sa s vybranými slovenskými regiónmi.

Na zvedavých cestovateľov čaká v našej knižnici nerozlučný spoločník – roztomilý kocúr Felix, ktorý bude ich sprievodcom na objavných cestách po Slovensku. „Stopovaním“ kocúra Felixa budú deti hravým spôsobom spoznávať zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. Deťom predstavíme aj veľkú mapu, ktorá im umožní získať reálnu predstavu o polohe navštívených lokalít v rámci Slovenskej republiky.

Autorka konceptu kládla dôraz na pútavé a veku primerané zobrazenie reálií na ilustráciách. Tento zámer spolu so slovným opisom „diania“ na ilustráciách umožňuje efektívne rozvíjať vedomosti o Slovensku i slovnú zásobu predškolákov. Pripravované sprievodné aktivity podporia záujem detí o krajinu zobrazenú na vystavených ilustráciách a umocnia v deťoch zážitok z nadobudnutých poznatkov.

 

Pútavý projekt z dielne vydavateľstva Class je v súlade so zameraním vydavateľstva na originálne edukačné publikácie pre deti a mládež v slovenskom a anglickom jazyku. Podnetom na vznik projektu bola požiadavka čitateľov na vytvorenie publikácie s edukačným obsahom aj pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Zakladateľka vydavateľstva Lenka Šingovská pochádza z bilingválneho prostredia a dlhodobo žila v zahraničí. Životné skúsenosti jej ukázali, že človek nemôže byť skutočne šťastný bez poznania svojich koreňov a miesta v spoločnosti a vo svete. Po svojom návrate na Slovensko sa rozhodla pretaviť nadobudnuté poznanie do praxe a tak sa zrodila séria originálnych tematicky zameraných edukačných kníh o Slovensku, sprevádzaná množstvom hravých interaktívnych projektov a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Portfólio vydavateľstva je zacielené na hodnoty, ktoré nás obklopujú a ktoré vytvorili naši predkovia. Našou úlohou je uchovávať tieto cenné pamiatky a odovzdávať ich nasledujúcim generáciám, aby obohatili aj ich životy.

Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať životom.

vystava ilustracii Po stopach kocura Felixa

 

« Späť