Videnie nevidenia i videnia

Výstava kresleného humoru o nevidiacich aj pre nevidiacich

Stredisko integračných aktivít pre zrakovo a viacnásobne postihnutých občanov SINA n. o. Nitra bola vyhlasovateľom 1. ročníka súťaže kresleného humoru pod názvom Videnie nevidenia – i videnia. Súťažnou témou bol humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale i o zraku ako takom. Vyhlasovateľ súťaže chcel humornou, nenásilnou formou upozorniť ľudí na to, akú dôležitú úlohu plní v ľudskom živote zrak a aké prekážky musia prekonávať tí, ktorým tento vnem chýba. Vybrané súťažné práce boli v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči spracované do reliéfnej formy pre ich sprístupnenie hmatom, a s popisom v Braillovom písme a zväčšenom type písma. Autorkou reliéfnych matríc vybraných súťažných prác je Mgr. Miroslava Ferková, učiteľka výtvarného odboru na ZUŠ v Spišskom Podhradí.

Zemplínska knižnica v Trebišove, v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Vás pozývajú na túto netradičnú putovnú výstavu kresleného humoru s názvom VIDENIE NEVIDENIA – I VIDENIA, ktorá bude prístupná širokej verejnosti v priestoroch trebišovskej knižnice v termíne od 19. apríla do 19. mája 2017.

Vstup je voľný.

VIDENIE NEVIDENIA - I VIDENIA pozvánka

Fotogaléria:

« Späť