Slovenský ornament majstra Kostelníčka

1. júla – 31. augusta 2020 v čase otváracích hodín knižnice

Pozývame Vás na putovnú výstavu, ktorej obsahom je výber

z tvorby najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu, zberateľa a maliara

slovenských ornamentov, majstra Štefana Leonarda Kostelníčka

Ornamentalista, akademický maliar, Štefan Leonard KOSTELNÍČEK, vlastným menom Štefan KOSTELNIČAK, sa narodil 14.2.1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Po ukončení základného vzdelania v rodisku začal študovať na gymnáziu v Podolínci, potom dva roky v Levoči. V roku 1918 ho čakali bojiská 1. svetovej vojny. Po vojne navštevoval posledné dva ročníky na gymnáziu v Košiciach. Založil spolok katolíckeho študentstva nielen v Košiciach ale aj v Prešove, za čo bol pred maturitou vylúčený. Nakoniec zmaturoval v Prešove. Ako bývalý ašpirant a dobrovoľník aktívne vystupoval proti vpádu maďarských boľševikov na Slovensko. V roku 1920 vstúpil do františkánskej rehole v Trnave, kde prijal rehoľné meno Leonard. Rehoľu opustil zo zdravotných a rodinných dôvodov. V rodisku pracoval od roku 1921 ako osvetový pracovník a novinár. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach.

Už pred nástupom do školy mal 4000-ovú zbierku ornamentov. V Košiciach si po ročnom štúdiu otvoril ateliér, ktorý bol zameraný na slovenský ornament (papier: obrazy, pohľadnice, neskôr diplomy, porcelán, keramika, drevo, maľovaný ľudový nábytok, neskôr sklo, ozdobné i úžitkové predmety a podobne). V štúdiu pokračoval v Prahe u akademického maliara Uvarova. Ornament zbieral a študoval nielen na Slovensku, ale aj na Morave a Podkarpatskej Rusi. V tridsiatych rokoch sa mu podarilo umiestniť 1. a 2. časť Slovenskej ornamentiky (1927, 1934) vo všetkých československých školách, knižniciach a múzeách, tiež v knižniciach a múzeách okolitých zahraničných štátov. Do roku 1936 vydal vyše 700 tisíc ornamentálnych pohľadníc. Ďalšie originálne ornamentiky vydal v roku 1943 a v roku 1946-1947.

Bol mimoriadne nadaným a zručným kresliarom. Je známe, že okrem ornamentov kreslil a maľoval portréty i štylizované postavy v krojoch. Na sklonku života sa venoval aj zátišiam, krajinkám a ikonám.

Pre potreby putovnej výstavy SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA a tvorivých dielní ŠKOLA ORNAMENTU PODĽA Š. L. KOSTELNÍČKA spracovala zostavovateľka a kurátorka výstavy, lektorka SEM HUMNO v Košiciach., PhDr. Gabriela Čiasnohová

Výstava Slovenský ornament_pozvanka

« Späť