ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského

Dom Matice slovenskej Michalovce

Zemplínska knižnica v Trebišove
Saliansky matko obrazokŠaliansky Maťko J. C. Hronského

Dom Matice slovenskej Michalovce v spolupráci so Zemplínskou knižnicou v Trebišove organizuje okresnú súťaž v prednese slovenskej povesti, ktorá sa uskutoční

29. januára 2020 so začiatkom o 9.00 hod.

v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove

/prezentácia 8.00 hod. – 8.30 hod./

Propozície súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského:

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ v kategóriách:

  1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

  2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

  3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Do krajského kola súťaže postupuje jeden víťaz obvodného/okresného kola z každej kategórie. Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu do 6 minút, napísanú povesť odovzdá porote.

PhDr. Karina Obšatníková

riaditeľka Domu Matice slovenskej Michalovce

Prihlášky do Okresného kola zasielajte na adresu dms.michalovce@matica, alebo sa prihláste na telefónnom čísle 0915 439 367.

ŠALIANSKY MATKO 2020 pozvánka

« Späť