Šaliansky Maťko

šaliansky maťko pozvanka

Šaliansky Maťko – propozície 2018:

Propozície súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského:
Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ v kategóriách:

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Do krajského kola súťaže postupuje jeden víťaz obvodného/okresného kola z každej kategórie.

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu 6 minút, napísanú povesť odovzdá porote.

RNDr. Emil Čurma
riaditeľ DMS MI

Prihlášky do Okresného kola zasielajte na adresu dms.michalovce@matica.sk
alebo na telefónnych číslach 056/6441099, 0915 439 367

Fotogaléria:

« Späť