Podujatia knižnice plánované na jún 2019

Podujatia knižnice plánované na jún 2019

3. 6. 2019 – 28. 6. 2019 13:00 – 15:00

Ceruzkový obraz v ráme – ceruzkové kreácie v tvorivej dielni – ceruzka a papier je základom tvorby. Aj v našej tvorivej dielni budeme experimentovať s technikou kreslenia, s rôznymi farbami, ale aj s vlastnou fantáziou a náladou, ktorá môže vniesť na papier zvláštne skryté čaro.

4. 6. 2019 11:00 a 13:30

Ramivana – cesta zvukom – muzikoterapeutický koncert plný bohatých tónov Khoomei mongolských hrdelných spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta

18. 6. 2019 9:00 – 15:00

Festival kníh pod holým nebom – outdoor knižnica – festival detskej knihy – spopularizovanie knižnice, podpora čítania u detí, mládeže a dospelých formou besied, workshopov, tvorivých dielní s burzou kníh, ohňostrojom zábavy s relaxačným čítaním

Zážitkové spoznávanie Slovenska pre malých aj veľkých, domácich aj zahraničných –

knižný stánok Lenky Šingovskej

– Cirkus rúk – tvorivá dielňa a ilustrátorský workshop s Petrom Čisárikom a Radkou

Baňackou, študentkou VŠMU v Bratislave

– Keď Peter kreslí-keď Peter učí – výstava tvorby ilustrátora Petra Čisárika

– knižná záložka, ktorá vytvorí rekord svojou dĺžkou

25. 6. 2019 14:00

Záhrada a iné hoby – zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici pre seniorov

« Späť