Nový východ „SLNIEČKA“

stretnutie s Ľubicou KEPŠTOVOU,

spisovateľkou, autorkou, editorkou, prekladateľkou, literárnou kritičkou

20. novembra 2015 v knižnici

Ľubica Kepštová, spisovateľka, autorka, editorka, prekladateľka, literárna kritička, vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobila ako pracovníčka knižnice a domu detí a mládeže, neskôr ako redaktorka. Ako autorka sa predstavila v časopisoch, predovšetkým v časopise Slniečko a v antológiách, ktoré zostavila a prispela do nich vlastnou tvorbou. Debutovala knižkou poézie Komínový panáčik a po nej vydala niekoľko kníh básničiek a rozprávok pre najmenších. V súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa šéfredaktora detského časopisu Slniečko. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny.

10895_pozvanka-kepstova-obr

« Späť