Míľniky Trebišova

Pri príležitosti októbra Mesiaca úcty k starším a 3 významných výročí mesta Trebišov a to 90. výročia vzniku okresu Trebišov, 100. výročia sídla župného úradu a 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Trebišov, organizujú Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Mestom Trebišov pre seniorov komorné stretnutie a prezentáciu krátkeho dokumentu Míľniky Trebišova. Prostredníctvom starých – historických, ale aj nových -súčasných fotografií si budú môcť účastníci pripomenúť historickú podobu mesta Trebišov a porovnať ju s tou súčasnou. Fotografie dokumentujú najmä starú architektúru mesta, rôzne významné udalosti, ktoré sa uskutočnili pri rôznych príležitostiach, mnohých spoluobčanov, staré domy, obchody, inštitúcie, pomenovania ulíc, parkovú výsadbu v meste, sídla a dôležité mestské objekty a veľa ďalších a ďalších pozoruhodností, ktoré, najmä starším občanom mesta, pripomenú jeho históriu, bývalú podobu v konfrontácií s tou súčasnou, v ktorej žijú.

Na toto stretnutie sú pozvaní všetci seniori 14. októbra 2019 o 10:00 h do zasadačky Mestského úradu v Trebišove.

Trebišov pozvánka 14.10

« Späť