Medzinárodný deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day), ktorý bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999.

Tento deň, na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti, si pripomíname každý rok od februára 2000 a jeho cieľom je poznávanie, precvičovanie a hlavne pripomenutie si materinských jazykov po celom svete.

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

Zdroj: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka

Pri tejto príležitosti organizujeme podujatie pre žiakov základnej školy

v priestoroch knižnice 12. februára 2019 o 10:00 h, na ktoré Vás pozývame!

medzinárodný den materinského jazyka (3)

« Späť