Listování Slovenskem

Putovná výstava Listování Slovenskem, s podtitulom Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách 1918–1939, je príspevkom Památníku národního písemnictví k oslavám 100. výročia založenia Československa a zároveň akousi sondou do vzťahov Čechov a Slovákov na poli knižnej kultúry.

Na výstavu, ktorá bude prístupná verejnosti v priestoroch knižnice

od 30. septembra do 25. októbra 2019,

Vás srdečne pozývame!

Vernisáž výstavy: 2.10.2019 o 10:00


Výstava tematizuje najvýznamnejšie knižné počiny predovšetkým z rokov 1918-1939: zásadné nakladateľské projekty, knižné rady venované slovenskej tvorbe a dôležité tituly. Zároveň sa sústreďuje na českých nakladateľov, ktorí vydávali slovenskú literatúru v pôvodnom znení. Tým, že sa neprekladalo z jedného jazyka do druhého, ale sa rešpektovala oficiálna ideológia o jednotnom československom jazyku s dvoma variantami – češtinou a slovenčinou, napomáhalo to zoznamovať českých spisovateľov nielen so slovenskou literatúrou, ale aj s kultúrou. Na Slovensku sa české knihy čítali dlhodobo, bežný český čitateľ však nebol zvyknutý čítať slovenské knihy ani si ich kupovať. České nakladateľstvá s etablovanou distribučnou sieťou tak pomohli prebudiť a udržať záujem o slovenskú knihu na Morave a v Čechách. V neposlednom rade cez českých nakladateľov a ich kontakty sa slovenská kniha tiež dostávala do zahraničia.

Autorkou výstavy je Monika Kapráliková, kurátorom je Karel Kolařík z Památníku národního písemnictví.

výstava listování

« Späť