LENTILKOVANIE po Slovensku

Zemplínska knižnica v Trebišove sa zapája do projektu LENTILKOVANIE, ktorý realizuje Občianske združenie KORÁLKY v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou a Centrom MEMORY v Bratislave a jeho cieľom je prezentácia knihy Lentilka pre dedka Edka. Kniha je o malom chlapcovi Dodkovi, jeho dedkovi Edkovi a o tom, že je dôležité mať svojich starých rodičov rád takých, akí sú.

Súčasťou projektu je výtvarná súťaž Moja lentilka pre dedka/babku, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy.

PROPOZÍCIE:

Poslaním súťaže je výtvarne zobraziť medzigeneračné vzťahy.
Výtvarné práce bude hodnotiť Mgr. art. Miroslav Regitko.
Víťazí budú odmenení atraktívnymi cenami. Najlepšie súťažné práce budú vystavené v
Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a publikované v zborníku.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

1. Každý autor môže poslať jednu prácu.
2. Vyhlasovateľ súťaže práce autorom nevracia a vyhradzuje si právo na ich ďalšie použitie.
3. Vyhlasovateľ zadáva formát A4, technika ľubovoľná. Na zadnej strane práce je potrebné napísať meno autora.
4. Práce je potrebné doniesť do Zemplínskej knižnice v Trebišove do 26.8.2016.

Knihu Lentilka pre dedka Edka nájdete v našej knižnici a v prípadne záujmu Vám poskytneme aj ďalšie informácie o projekte.

Lentilka kniha

« Späť