Dieťa v krajine hodnôt

Akadémia malého predškoláka pripravuje deti od najmladšieho veku na pravidelné návštevy knižnice a buduje v nich pozitívny vzťah ku knihám.

Prvé stretnutie, v novom roku, je zamerané na výchovu k hodnotám, ktoré sú ukryté v knihách a uskutoční sa 28. februára 2020 o 10:00 v priestoroch knižnice pre malých predškolákov, ktorých k nám srdečne pozývame!

Akademia malého predškoláka

« Späť